Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

1. Επιλογή

Για να συμμετάσχεις σε ένα workcamp, καταρχήν επιλέγεις το workcamp στο οποίο επιθυμείς να συμμετάσχεις από τη βάση δεδομένων των workcamp της SCI. Υπάρχει δυνατότητα επιλογής με βάση χώρα / ημερομηνίες / θέμα. Στη βάση δεδομένων παρέχονται πολύ βασικές πληροφορίες για το workcamp που αναλύονται εκτενώς στο infosheet, έντυπο που παρέχεται μόνο στους εθελοντές που έχουν γίνει δεκτοί. Αν μία πληροφορία είναι καθοριστική για την επιλογή σου, τότε αυτή περιλαμβάνεται στη μικρή περιγραφή του workcamp στη βάση δεδομένων (π.χ. απαραίτητη η γνώση Ιαπωνικών, πολύ σκληρή χειροναντική δουλειά, έλλειψη τρεχούμενου νερού κλπ). Διαφορετικά μπορείς να θεωρείς ότι οι συνθήκες είναι ανάλογες με μία κατασκήνωση.

2. Αίτηση

Στη συνέχεια συμπληρώνεις την αίτηση συμμετοχής online στα αγγλικά (ή στη γλώσσα της χώρας του workcamp αν απαιτέιται), καταθέτεις τα χρήματα στο λογαριασμό της SCI και στέλνεις την απόδειξη της τράπεζας με e-mail στην SCI (workcamps@sci.gr). Εναλλακτικά τα χρήματα μπορούν να δοθούν απευθείας στο γραφείο της SCI.

3. Συνέχεια

Μέσα σε 3-5 μέρες ενημερώνεσαι για το αν έχεις γίνει δεκτός στο workcamp.

Αν έχεις γίνει δεκτός, τότε στις επόμενες εβδομάδες λαμβάνεις το infosheet, ένα έντυπο με λεπτομερείς πληροφορίες για το workcamp και το πώς ακριβώς θα φτάσεις, αν χρειάζεται να φέρεις κάτι και πληροφορίες για τις συνθήκες διαμονής, διατροφής και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο από τους διοργανωτές ότι πρέπει να γνωρίζεις πριν φτάσεις. Μόλις ενημερωθείς ότι έχεις γίνει δεκτός πρέπει να αποστείλεις στους διοργανωτές με γράμμα επιβεβαίωση για τη συμμετοχή σου (confirmation slip).

Αν δεν γίνεις δεκτός σε κανένα από τα workcamps της επιλογής σου (πράγμα σχετικά σπάνιο) έχεις την επιλογή είτε να συμπληρώσεις την αίτηση σου με άλλο workcamp κ.ο.κ. ή να ακυρώσεις την αίτηση σου. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ποσό της αίτησης που έχεις καταβάλει σου επιστρέφεται.

Αν έχεις γίνει δεκτός σε workcamp και ακυρώσεις τα χρήματα δεν επιστρέφονται.

Αν για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί το workcamp (πράγμα αρκετά σπάνιο) στο οποίο έχεις γίνει δεκτός τότε σου προσφέρονται εναλλακτικές θέσεις σε workcamp της ίδιας χώρας, ή και αλλού. Αν δεν επιθυμείς να συμμετάσχεις, τότε σου επιστρέφονται τόσο τα χρήματα της αίτησης όσο και τυχόν άλλα έξοδα στα οποία έχεις προβεί (π.χ. εισιτήρια).

Είναι καλό να έχει στοιχειώδη γνώση αγγλικών ή της γλώσσας της χώρας του workcamp. Θα πρέπει να ενδιαφέρεσαι για το θέμα του, να είσαι έτοιμος να λειτουργήσεις στα πλαίσια μιας ομάδας και να πρόθυμος να αντιμετωπίσεις τυχόν δυσκολίες. Πρέπει να φτάσεις έγκαιρα στην αρχή του προγράμματος και να μην το εγκαταλείψεις πριν το τέλος του. Προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο εργασίας συνήθως δεν είναι απαραίτητη. Ορισμένα από τα προγράμματα φιλοξενούν και εθελοντές με ειδικές ανάγκες ή κοινωνικά προβλήματα και γονείς με τα παιδιά τους. Οι εθελοντές πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών για να συμμετάσχουν σε workcamp στην Ελλάδα, 18 για το εξωτερικό και 21 για τις ανταλλαγές Βορρά-Νότου. Για τις τελευταίες, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη συμμετοχή σε άλλο workcamp ή κάποια σχετική εμπειρία. Ανώτατο όριο ηλικίας δεν υπάρχει

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.