Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Workcamps – μικρής διάρκειας προγράμματα με μακροχρόνιους στόχους!

Το διεθνές πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας μικρής διάρκειας (workcamp) είναι μια εμπειρία χωρίς τέλος η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από συνεισφορά των συμμετεχόντων έτσι ώστε είναι δύσκολο έως αδύνατο να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να δώσουμε έναν ορισμό σκεφτήκαμε πως είναι καλύτερο να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για το τι σημαίνει συμμετέχω σ’ ένα workcamp.


Συμμετέχω σ’ ένα workcamp σημαίνει:  

  • Συνεισφέρω στην απόκτηση ομαδικής εμπειρίας

Τα workcampς είναι ευκαιρία να εξερευνήσεις την δυνατότητα μιας διεθνούς ομάδας να δουλεύει μαζί, να αναπτύσσει διάλογο, να ψυχαγωγείται, να έρχεται σε επαφή με την τοπική κοινότητα. Δεν είναι ένας τρόπος να πετύχεις τους προσωπικούς σου στόχους όπως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, η επαγγελματική αποκατάσταση ή οι φτηνές διακοπές. 

Βέβαια στην διάρκεια ενός workcamp μπορεί κάποιοι από τους προσωπικούς στόχους να επιτευχθούν. Μέρος της εμπειρίας που ο εθελοντής αποκομίζει από την συμμετοχή στο workcamp είναι το γεγονός πως γνωρίζει άλλους πολιτισμούς και εξοικειώνεται μέσω της συμβίωσης και της συνεργασίας στη δουλειά με διαφορετικές νοοτροπίες και τρόπους ζωής. Ένα σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία του workcamp είναι το να ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή όλων. Η αλληλοβοήθεια και αλληλοϋποστήριξη των συμμετεχόντων έτσι ώστε όλοι να χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα του workcamp. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως οι εθελοντές από την ίδια χώρα θα πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να μην αποκλείουν από τις συζητήσεις τους υπόλοιπους με το να χρησιμοποιούν τη γλώσσα της χώρας τους την οποία οι υπόλοιποι δεν μπορούν να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν. 

  • Συνεισφέρω στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων από κοινού 

Οι εντολές δεν έρχονται από τα πάνω (π.χ. από τον συντονιστή του workcamp). Η διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν την ομάδα είναι σημαντική παρότι κάποιες φορές απαιτεί χρόνο και ενέργεια. Είναι ο πιο ενδεδειγμένος τρόπος για να υπάρχει συναίνεση και ομοφωνία, να είναι όλοι ευχαριστημένοι και να έχει δοθεί χώρος και χρόνος σε όλους να εκφράσουν τις απόψεις τους.Για παράδειγμα, αν ένας εθελοντής θέλει να επιτύχει στόχους εκτός του πλαισίου που έχει θέσει ο συνεργαζόμενος φορέας για το workcamp, η ομάδα οφείλει να συζητήσει το θέμα διεξοδικά και να προτείνει αλλαγές ακόμα και αν δεν γίνουν δεκτές από τον φορέα που διοργανώνει το workcamp. Η SCI μέσα απ’ αυτή τη διαδικασία δίνει το στίγμα της δουλειάς της για την ειρηνική συνύπαρξη και για την ανάπτυξη σε προσωπικό επίπεδο, καθώς επίσης και σε πρακτικό επίπεδο μέσω της δουλειάς του workcamp. 

  • Συμμετοχή καθ’ όλη τη διάρκεια του workcamp 

Συνιστάται ο εθελοντής να τηρεί τις ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης του workcamp. κάποιος που φτάνει αργότερα από την ημερομηνία έναρξης χάνει το σημαντικό πρώτο κομμάτι της γνωριμίας με το πρόγραμμα, το χώρο και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες καθώς επίσης και τη διαδικασία της δημιουργίας και ενδυνάμωσης της ομάδας. Ο εθελοντής που θα φύγει από το workcamp πριν τη λήξη του χάνει την αίσθηση της αλληλεγγύης και αφήνει τους υπόλοιπους με την αίσθηση πως έφυγε γιατί κάτι πιο σημαντικό υπήρχε γι’ αυτόν. Δεν έχει σημασία αν το πρόγραμμα είναι πετυχημένο ή όχι, μια πρόωρη αναχώρηση δίνει την εντύπωση πως αυτός που φεύγει περίμενε από την πρώτη στιγμή πότε θα τελειώσει. 


Περισσότερες πληροφορίες


Αν θέλετε να διαβάσετε τις περιγραφές μας, πατήστε εδώ.

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.