Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονται σε ομάδες νέων και δίνουν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων, ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

Τα προγράμματα ανταλλαγής νέων εντάσσονται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αν θέλετε να διαβάσετε τις περιγραφές μας, πατήστε εδώ.

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.