Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης;

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης είναι η νέα πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δημιουργεί ευκαιρίες για όσους νέους επιθυμούν να κάνουν εθελοντισμό ή να εργαστούν σε προγράμματα, στη χώρα τους ή στο εξωτερικό, προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη.

Οι νέοι που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης πρέπει να αποδέχονται και να σέβονται την αποστολή και τις αρχές του Σώματος.

Μπορείς να εγγραφείς στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης αν είσαι 17 ετών, αλλά για να συμμετάσχεις σε ένα πρόγραμμα πρέπει να είσαι τουλάχιστον 18 ετών. Στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης μπορούν να συμμετέχουν άτομα 30 ετών το πολύ.

Αφού ολοκληρώσουν μια απλή διαδικασία εγγραφής, οι συμμετέχοντες στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης μπορεί να επιλεγούν για να συμμετάσχουν σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, την πρόληψη φυσικών καταστροφών ή την αποκατάσταση μετά από καταστροφές, την παροχή βοήθειας σε κέντρα αιτούντων άσυλο, ή την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων.

Τα προγράμματα που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διαρκούν από δύο έως δώδεκα μήνες. Υλοποιούνται, κατά κανόνα, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ποια μπορεί να είναι τα καθήκοντά μου σε ένα πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης;
Τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, τα οποία όμως εξυπηρετούν στο σύνολό τους την αποστολή του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης και σέβονται τις αρχές του.

Παραδείγματα σχετικά με το τι μπορεί να σου ζητηθεί:

  • Συμμετοχή στην αποκατάσταση σχολείου ή κοινοτικού κέντρου που έχει καταστραφεί από σεισμό
  • Στήριξη σε νεοαφικνούμενους αιτούντες άσυλο
  • Καθαρισμός υπορόφου δασών για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών
  • Ενασχόληση με άτομα με αναπηρία σε κοινοτικό κέντρο.
  • Δεν πρόκειται να σου ζητηθεί να παράσχεις υπηρεσίες για την άμεση αντιμετώπιση των καταστροφών. Καθήκοντα αυτού του είδους θα συνεχίσουν να εκτελούνται από άτομα που διαθέτουν εξειδικευμένη κατάρτιση και πείρα ώστε να εργάζονται με ασφάλεια σε τέτοιες επικίνδυνες συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες, ρίξε μια ματιά στον κατάλογο με τα είδη προγραμμάτων.

Ποιος είναι ο ρόλος της Κίνησης Εθελοντών SCI Ελλάς

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, η Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς έχει το ρόλο της οργάνωσης αποστολής, φιλοξενίας και συντονισμού. Δείτε τα έργα που έχουμε συντονίσει εδώ.

Η Service Civil International είναι ένας οργανισμός ο οποίος εμπλέκεται στο διεθνή εθελοντισμό από το 1920 (Δείτε την ιστορία εδώ). Το παράρτημα της SCI στην Ελλάδα ιδρύθηκε το 1983. Στέλνουμε και υποδεχόμαστε εθελοντές ΕΕΥ από το 2001.

Στο πλαίσιο της ΕΕΥ, ενημερώνουμε τους νέους για την ευκαιρία να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό, μπορούμε να βοηθήσουμε τους ενδιαφερόμενους εθελοντές με την κατανόηση του τι είναι το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και πώς να κάνουν αίτηση. Πριν οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα απαντάμε σε ερωτήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, πώς είναι να ζεις στο εξωτερικό, για τον εθελοντισμό, πρακτικά ζητήματα, κλπ, και προετοιμάζουμε τους εθελοντές ώστε να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Κατά τη διάρκεια και μετά το σχέδιο ΕΣΑ στηρίζουμε τους εθελοντές σε πρακτικό και προσωπικό επίπεδο και μετά την επιστροφή τους ενισχύουμε να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία που απέκτησαν στην Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς συμμετέχοντας σε τοπικές δραστηριότητες και υποστηρίζοντας τους εθελοντές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης που φιλοξενούμε.


        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.