Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Μη τυπική – Άτυπη Εκπαίδευση

H SCI αντιλαμβάνεται, γενικά, τις δράσεις της ως μία μορφή άτυπης εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενεργού συμμετοχής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης των εθελοντών.  

Παράλληλα οργανώνει υποστηρικτικές δράσεις εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με τον εθελοντισμό, όπως σεμινάρια, εκπαιδεύσεις (trainings), συναντήσεις ενημέρωσης κ.α. χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της μη – τυπικής εκπαίδευσης και ιδιαίτερα τη βιωματική μεθοδολογία.

Τα θέματα στα οποία ειδικεύεται είναι:

  • Θεωρητικά ζητήματα εθελοντισμού.
  • Εκπαίδευση εθελοντών.
  • Διαχείριση συγκρούσεων.
  • Διαπολιτισμική εκπαίδευση.
  • Διαχείριση εθελοντικών προγραμμάτων.
  • Mentoring.
  • Συντονισμό εθελοντικών προγραμμάτων.
  • Ενδυνάμωση ομάδας.

Αν θέλετε να διαβάσετε τις περιγραφές μας, πατήστε εδώ.          

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.