Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Δράσε για την ειρήνη !

   

Η Service Civil International (SCI)

Η ειρήνη δεν είναι ούτε διάλειμμα μεταξύ πολέμων, ούτε ευχολόγιο. Είναι ένα όραμα που χτίζεται με πρακτική διεθνή εθελοντική κοινωνική δουλειά. Έργα και όχι λόγια!» Με αυτό το σύνθημα ξεκίνησε πριν από 100 περίπου χρόνια, το 1920, το σύγχρονο κίνημα του διεθνούς εθελοντισμού με τη διοργάνωση του πρώτου διεθνούς workcamp στο χωριό Esnes κοντά στο Verdun της Γαλλίας, χωριό ισοπεδωμένο από τους βομβαρδισμούς κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, πεδίο μιας από τις φονικότερες μάχες του πολέμου το 1916.

Η ομάδα των πρώτων διεθνών εθελοντών και εθελοντριών συστήθηκε με πρωτοβουλία του Ελβετού μηχανικού και πασιφιστή Pierre Cerésole, πρώην Γενικού Γραμματέα της International Movement for Reconciliation (IMR) και κατόπιν εκ των ιδρυτών της Service Civil International (SCI). Μαζί με τον Βρετανό Κουακέρο Hubert Paris συντόνισαν μια ομάδα συνολικά δέκα εθελοντών: Δύο Ελβετοί (ο Pierre Cerésole και ο αδελφός του Ernest, αξιωματικός του Ελβετικού Στρατού), ένας Βρετανός (ο Hubert Paris), δύο Ολλανδοί (η μία γυναίκα), τρεις Γερμανοί και ένας Ούγγρος.

Η Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Η πρώτη δράση εθελοντών της SCI στην Ελλάδα καταγράφηκε το 1944, μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο Βρετανικός κλάδος οργάνωσε την αποστολή 23 εθελοντών σε διάφορα μέρη της Ελλάδας οι οποίοι ασχολήθηκαν με την περίθαλψη παιδιών.

Μέχρι το 1962 ξένοι κλάδοι της SCI (κυρίως ο Ελβετικός) οργάνωναν διάφορες εθελοντικές δράσεις στην Ελλάδα, χωρίς όμως τη συμμετοχή Ελλήνων εθελοντών. Εθελοντές της SCI δούλεψαν μετά το σεισμό του 1954 στην Κεφαλλονιά και σε διάφορα χωριά της Ηπείρου από το 1958-1961 με κύρια δραστηριότητα έργα υδροδότησης.

Το 1962 συστήθηκε Ελληνική Ομάδα της SCI για πρώτη φορά με την επωνυμία «Διεθνείς Εθελοντικές Υπηρεσίες» (Δ.Ε.Υ.). Ο σύλλογος αυτός οργάνωσε αυτόνομα περίπου 15 προγράμματα διεθνούς εθελοντικής εργασίας, σε συνεργασία με την SCI, τα έτη 1962-1964 χρονιά κατά την οποία διαλύθηκε υπό την πίεση του κλίματος της εποχής και αφού το αρχείο του κατασχέθηκε από τις Υπηρεσίες Ασφαλείας.

Μέχρι το 1983 δεν υπάρχει δραστηριότητα της SCI στην Ελλάδα. Εκείνη τη χρονιά ο Γερμανικός κλάδος οργανώνει ένα πρόγραμμα μνήμης στα μαρτυρικά Καλάβρυτα με θέμα την ειρήνη και τη συμφιλίωση. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν και Έλληνες, οι οποίοι και αποτελούν τον πυρήνα της «Κίνησης Εθελοντών για τη Διεθνή Ειρήνη και την Κοινωνική Αλληλεγγύη – SCI Ελλάς», η οποία ιδρύθηκε το 1987 ως κλάδος της SCI στην Ελλάδα και απέκτησε καθεστώς ισότιμου κλάδου το 1992. Μετονομάσθηκε δε σε «Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς» το 2004.Από το 1987 ως σήμερα η SCI Ελλάς λειτουργεί αδιάλειπτα προωθώντας την άτυπη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την ειρήνη, διοργανώνει προγράμματα διεθνούς εθελοντικής εργασίας μικρής (workcamps) ή μεγάλης διάρκειας (long term volunteering), και βοηθά στην αποστολή εθελοντών από την Ελλάδα σε αντίστοιχα προγράμματα σε όλο τον κόσμο. 

        © 2019, SCI Hellas - All Rights Reserved.