Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς

Act for Peace!

   


Τίτλος: Οικονομική υποστήριξη

   Η Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς είναι μια εθελοντική οργάνωση που στοχεύει στην προώθηση ενός πολιτισμού ειρήνης μέσω της διοργάνωσης διεθνών εθελοντικών προγραμμάτων για όλους. Η διαβίωση και η εργασία μαζί με ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο βοηθά τους εθελοντές να σπάσουν τους φραγμούς και τις προκαταλήψεις και τους επιτρέπει να ζήσουν σε έναν κόσμο αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης. Υπό την έννοια αυτή, ο εθελοντισμός μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τρόπος ζωής - μια επίδειξη της πιθανής πραγματικότητας ενός ειρηνικού και αλληλέγγυου κόσμου. Κάθε δωρεά είναι ευπρόσδεκτη! Η Κίνηση Εθελοντών SCI Ελλάς βασίζεται κυρίως σε επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς επί τη βάσει υποβολής και έγκρισης προγραμμάτων. Οι επιχορηγήσεις αυτές έχουν συνήθως περιορισμούς όσον αφορά την θεματική, τις συμμετοχές και το χώρο δράσης. Ως εκ τούτου, χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Η δωρεά σας θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση σχεδίων εθελοντικής δράσης, εκπαιδεύσεις και σεμινάρια που είναι δύσκολο να πάρουν χρηματοδότηση από αλλού. Χάρη στη δωρεά σας, μπορούμε να κάνουμε μια αλλαγή στις ζωές πολλών ανθρώπων σε έναν ειρηνικό, βιώσιμο και δίκαιο κόσμο.


    Πώς μπορείτε να δωρίσετε;

Κατάθεση στο λογαριασμό της Κίνησης Εθελοντών SCI Ελλάς στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος με στοιχεία:

BIC/Swift: ETHNGRAA

IBAN: GR2501101550000015529613422

Αριθμός Λογαριασμού: 155/296134-22

Όνομα Δικαιούχου: Service Civil International


Ευχαριστούμε!

        © 2012, SCI Hellas - All Rights Reserved.